Általános szerződési feltételek, és adatvédelmi szabályzat

Általános szerződési feltételek, és Adatvédelmi szabályzat

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Üdvözöljük!

Ön a gombasztanfolyam.hu weboldalon tartózkodik jelenleg.

Az oldal látogatója-, vagy vevőjeként, az oldalra való klikkeléssel elfogadja és tudomásul veszi, hogy az oldal teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll.

A Szolgáltató (Fél Attila egyéni vállalkozó) fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a weboldal és a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.

A weboldalról bármely tartalmat, szöveget, képet, videót másolni, áthelyezni teljes - vagy részleges mértékben, másik weboldalon, blogban, vagy egyéb fórumon feltüntetni csak és kizárólag a szerző - Fél Attila - írásos engedélye mellett lehetséges.

Ezen feltétel megsértése esetén - az 1999. évi LXXVI. törvény, valamint a 2012. évi C. törvény 385.§ - hatályos jogszabályok alapján jogi eljárás megindítását kezdeményezzük. Továbbá a jogosulatlan felhasználás napidíját is felszámítjuk. Ez 200.000 Ft /nap/ mondat/ videó/ kép.

1. Szolgáltató adatai:

A weboldal tulajdonosa: Fél Attila ev.

Cég neve: Fél Attila egyéni vállalkozó, kisadózó

Székhely: 2851 Környe, Arany János u. 4.

Adószám: 55413983-1-31

Nyilvántartási szám: 54089400

E-mail cím: gombasztanfolyam@gmail.com

Telefonszám: +3620-561-02-67

Weboldal: https://www.gombasztanfolyam.hu/

Adatkezelő: Fél Attila

1.a) A tárhely-szolgáltató adatai a következők:

Webhelye: https://webnode.hu

Cég adatai: Webnode AG, Gartenstrasse 3, 6304 Zug, Switzerland

Regisztrációs azonosítója: CH-170.3.036.124-0

Kereskedelmi nyilvántartása: Kanton Zug, Handelsregister- und Konkursamt, Aabachstrasse 5, Postfach, 6301 Zug

E-mail címei: info@webnode.com, support@webnode.hu

2. Adatkezelési szabályok:

A személyes (e-mail cím, számlázási adatok) adatok megadása önkéntes hozzájáruláson alapszik.

Felhívjuk az oldal látogatóinak és/vagy vevőinek figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, úgy az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

2.1. A www.gombasztanfolyam.hu szerver naplózása

A www.gombasztanfolyam.hu weblap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét. Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

A kezelt adatok köre: feliratkozó neve és e-mail címe, valamint számlázással kapcsolatos adatok.

Az adatkezelés időtartama: szükséges ideig - leiratkozásig; a számlázással kapcsolatos adatok megőrzése törvényben előírt ideig.

Adatfeldolgozó: Fél Attila egyéni vállalkozó

Az adatfeldolgozó a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése: A portál html kódja Fél Attila egyéni vállalkozótól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.

A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki. Fél Attila és a külső szolgáltató szervere közötti kapcsolat kizárólag az utóbbi kódjának beillesztésére terjed ki, így személyes adatok átadása, továbbítása sem történik. A webauditálási célú és a honlaplátogatói adatok webszerver általi rögzítésével megvalósított adatkezelések az interneten elterjedt adatkezelések, így azokat az internet használatával, weblapok látogatásával elfogadja a felhasználó.

Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani. A www.gombasztanfolyam.hu weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a https://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást. A hirdetések személyre szabott kiszolgálása érdekében a Google AdWords a Facebook és a www.google.com/doubleclick szolgáltatók szerverire szintén közvetlenül kapcsolódik a www.gombasztanfolyam.hu oldalt meglátogató felhasználó számítógépe. Ezen szolgáltatók naplózási gyakorlatáról a https://www.facebook.com/about/privacy és a www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ címeken lehet informálódni.

2.2. Cookie-k (magyarul: sütik)

A 2003. Évi C. Törvény - az elektronikus hírközlésről szóló törvény - 155.§ (4) bekezdése alapján felhívjuk a figyelmét arra, hogy az oldalunkon "cookie"-kat azaz "sütiket" használunk. A cookie egy rövid szöveg, amelyet a felkeresett webhely küld el a böngészőbe; a látogatással kapcsolatos információkat és egyéb beállításokat a webhely megjegyzi, ezzel is hatékonyabbá téve a következő látogatást/elérést. A cookie-k szerepe röviden: könnyítik, gyorsítják az internet használatát.

A böngészők és a keresők (mint például a google, yahoo stb.) többféle célra használják a cookie-kat. A cookie-k használatával megjegyzik a biztonságos keresésre vonatkozó beállításokat, hogy ezáltal a google releváns hirdetéseket jeleníthessen meg (remarketing), számlálja, hogy hány látogató érkezett az adott oldalra, megkönnyíti a szolgáltatásainkra való regisztrációt, és megvédik az adataid.

Amennyiben nem szeretné a böngésződben engedélyezni a cookie-k használatát, úgy a saját böngészőjének beállításában ezt kikapcsolhatja, a cookie-kat törölheti.

Fél Attila a google és a facebook által gyűjtött adatokat csak és kizárólag statisztika formájában kapja meg. Ezen statisztikákat csak és kizárólag hirdetések beállításához használja fel. (marketing, remarketing)

A Google Analytics, a Google AdWords és a Facebook adatkezeléséről a google.com/adwords és a facebook.com címeken kérhető bővebb tájékoztatás. A "Hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön egy partnerünk oldalát vagy alkalmazását használja" című dokumentum az alábbi hivatkozáson érhető el:

https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/

A Facebook "Adatkezelési szabályzata" a https://www.facebook.com/about/privacy címen érhető el. A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség. Amennyiben a felhasználó nem kíván remarketing hirdetéseket látni, lehetősége van letiltani a Google cookie használatát a Google Hirdetési beállításaiban is.

2.3. A Szolgáltató ügyféllevelezése

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken kapcsolatba léphet az adatkezelővel. Az adatkezelő a beérkezett e-maileket a küldő nevével és email címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével törli.

2.4. Egyéb adatkezelések

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy amennyiben a hatóság, mint: a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresi az adatkezelőt, akkor a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki az adatkezelő, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

2.5. A személyes adatok tárolásának módja, és az adatkezelés biztonsága

Fél Attila egyéni vállalkozó számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén; hírlevél küldő rendszer szerverén, valamint a Webnode AG, Gartenstrasse 3, 6304 Zug, Svájc és a Fejlesztés és Üzemeltetés Hlinky 70, 603 00 Brno, Csehországban elhelyezett szerverein találhatók meg.

Fél Attila egyéni vállalkozó a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

c) változatlansága igazolható (adatintegritás);

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Továbbá az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok - kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Továbbá az adatkezelés során megőrzi

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Továbbá informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (email, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

2.6. Hírlevél

A jelentkezéskor/vásárláskor megadott e-mail címre kiküldjük a hírlevélre való jelentkezés lehetőségét.

Azaz a felhasználó előzetes hozzájárulását adja Fél Attila egyéni vállalkozónak az adatbázisába való felvételhez, illetve az elektronikus levelek fogadásához, melyek Fél Attila ev. weboldalainak bármelyikéről érkezhetnek, és bizonyos esetekben reklámot is tartalmazhatnak.

Fél Attila egyéni vállalkozó a feliratkozáskor, megrendeléskor megadott adatokat az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően bizalmasan kezeli, harmadik fél számára azt át nem adja.

A feliratkozás egyetlen kattintással bármikor megszüntethető, az adatkezelő által küldött elektronikus levél legalsó sorában lévő leiratkozási linkre kattintással.

· Vásárlási feltételek, megrendelések feldolgozása és teljesítése

A vásárlónak lehetősége van választani, illetve rendelni az webshop termékei közül. Kattintson a kiválasztott termékre, majd tekintse meg a termék ismertetőjét. Amennyiben a kiválasztott terméket meg szeretné vásárolni, kattintson a "kosárba" gombra. Ezzel a termék egy virtuális kosárba kerül. A kosárba helyezés után tudja beállítani a darabszámot. Ha folytatni kívánja a vásárlást, válogasson kedve szerint tovább a termékeink között. Amennyiben a vásárlást befejezte, és fizetni szeretne, a weboldal bal oldali menüjében találja meg a "kosár" gombot. Erre kattintva láthatja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket és/vagy szolgáltatásokat, valamint a számla összegét. Itt van lehetőség a rendelés ellenőrzésére. Amennyiben szükséges, a rendelés módosítható (mennyiség) és akár törölhető is. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét.

A www.gombasztanfolyam.hu főoldalán, a bal menüsorban a "Tanfolyamok" gombra kattintva tájékoztatást adunk az aktuális képzések tartalmáról és menetéről.

A tanfolyamra jelentkezni a webshopunkon keresztül lehetséges. Ahol kiválaszthatja, hogy milyen elméleti és milyen gyakorlati lehetőségeket szeretne.

A "Kifizetés" gombra kattintva a megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, ez azt jelenti, hogy elfogadta feltételeinket és tudomásul vette, hogy ez fizetési kötelezettséggel jár! (Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak az irányadóak.)

Megrendelés esetén a szerződéskötés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 4. § (10) bekezdése alapján történik meg. Ön a megrendelő űrlap kitöltésével és a "Fizetés" gombra való kattintással, Fél Attila egyéni vállalkozóval köti meg a szerződést. (Szolgáltató adatait lásd előrébb.) Beküldés után nem fizetünk vissza pénzt.

A www.gombasztanfolyam.hu üzemeltetője nem köt szerződést kiskorúakkal. A megrendelő a kereskedelmi feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.

· Árak

Az árak a rendelés időpontjában érvényes listaárak. Az árak a webshopban az adott termék, vagy szolgáltatás alatt vannak feltüntetve. Az árak bruttó árak az adókat tartalmazzák; a szállítási költségek szintén ilyen módon vannak feltüntetve (bruttó).

Amennyiben weboldalunkon hiba, vagy hiányosság lépne fel az árakkal kapcsolatban, úgy fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ebben az esetben a hiba felismerése, illetve korrekciója után a legrövidebb időn belül tájékoztatjuk a vevőt a helyes adatokról. A vevőnek ezt követően lehetősége van újból megerősíteni vételi szándékát, vagy szabadon elállhat bármelyik fél a szerződés létrejöttétől.

. Előleg

Ha webáruházunk kínálatában, olyan szolgáltatást választ, mint például a tantermi oktatás, abban az esetben úgy tudja részvételét biztosítani rendezvényünkön, ha előleget fizet be részünkre. Miért van szükség az előlegre? Mert a tantermi oktatáshoz nekünk biztosítani kell a helyszínt, fizikailag termet kell bérelni, hogy az oktatást meg tudjuk tartani. Ezt nekünk is előre kell megfizetnünk a bérbeadó felé.

A tantermi oktatást választó vásárlónk tudomásul veszi, és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti, hogy a tantermi oktatatások esetén ilyen feltétel mellett járunk el. Az előleg a vételárba beleszámít.

A tantermi oktatás meghirdetett időpontjai módosulhatnak - nem várt, kívülálló események hatására, viszont ez nem befolyásolja magát a tantermi oktatás megvalósulását. Időpont módosítás esetén mindenképpen és haladéktalanul tájékoztatást küldünk minden érintettnek.

Előleget csak abban az esetben fizetünk vissza, ha fent nevezett szolgáltatás törlésre kerülne, tehát, ha nem rendezzük meg a meghirdetett eseményt. Törlés fennállása esetén haladéktalanul tájékoztatjuk az érintetteket és visszautaljuk az előleget számukra.

· Fizetés módja: Átutalás, vagy számlára történő befizetés

Számlatulajdonos: Fél Attila

Számlavezető bank: K&H Bank Zrt.

Számlaszám: 10400913-86768055-54801001

Az átutalt, vagy bankfiókon keresztül befizetett összeg bankszámlára beérkezése után tudjuk postázni a rendelt terméket/termékeket, illetve ez után tudjuk küldeni az online oktatással kapcsolatos hozzáférési jelszót. Ezt manuálisan végezzük, úgyhogy némi átfutási ideje van. Ez maximum 48 óra.

· A megrendelések feldolgozása

Minden rendelésről visszajelzést küldünk automatikus e-mailben. Majd egy manuális e-mailt küldünk a feldolgozás után a postázási időpontról.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a fizikai termék/ek csomagolását és postázását a megrendelés összegének beérkezése után tudjuk elkezdeni. Erre fenntartjuk az 3-8 munkanapot. De mindenképpen a lehető leggyorsabban járunk el minden ügyben.

Hibás és/vagy hiányos adatok megadása esetén:

Kérjük lépjen kapcsolatba velünk a következő e-mail címen (gombasztanfolyam@gmail.com), amint észleli a hiányosságot, vagy hibát.

Ha a szállítási névvel, vagy címmel kapcsolatos a hiba és amennyiben nem került még postázásra a termék, úgy ebben az esetben tudunk segítséget nyújtani.

Viszont a hibajavítási kérelem semmilyen esetben sem vonatkozhat megrendelés visszavonására, vagy törlésére. Ezzel kapcsolatos módosítást nem hajtunk végre, ha már elküldte/fizette az adott tételt.

Amennyiben nincs raktáron megrendeléskor a termék:

Ebben az esetben haladéktalanul értesítjük erről a vevőt, valamint a várható teljesítésről is.

· Szállítás

A küldemények kézbesítése, szállítása postai úton történik, házhoz szállítással (Magyar Posta).

1 db könyv rendelése a webáruházban és ennek szállítási költsége 990 Ft.

2-4 db könyv rendelése a webáruházban és ezek szállítási költsége 1.750 Ft.

Könyv, könyvek személyes átvétele: Ingyenes. (Átvétel helye egyeztetés után és alapján lehetséges, ami lehet az aktuális túrák bármely helyszíne, vagy székhelyünk: 2851 Környe, Arany János u. 4. Vegye fel velünk a kapcsolatot a megadott elérhetőségeink bármelyikén, egyeztetés céljából!)

Tanfolyam és/vagy túra rendelés esetén nincs szállítási díj, mivel ezek szolgáltatások és nem fizikai termékek.

· Számlázás

Fél Attila egyéni vállalkozó által kibocsájtott számlákat pdf formátumban e-mail útján küldjük el a megrendelőnek.

Tájékoztatjuk, hogy Fél Attila egyéni vállalkozó az ügyfelei részére a számlázz.hu oldalán állítja ki számláit. A 2007. évi CXXVII törvény 175. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak figyelembevételével Ön tudomásul veszi, hogy a Fél Attila egyéni vállalkozó által kibocsájtott számlákat "pdf" formátumban e-mail útján kézbesítjük.

· Elállás joga

Fél Attila egyéni vállalkozóval kötött szerződést (az e-book-ok, az MP3 tananyagok, a mini kurzusok, a videók, valamint az online tantermi képzések esetén) a vásárló visszamondhatja annak tudomásul vételével, hogy Fél Attila egyéni vállalkozó a szerződést, az online tantermi (onlinegombasz.hu) hozzáférést és az oktatóanyagokhoz tartozó hozzáférési jogot, jelszót és belépési kódot töröli, viszont a megvásárolt szolgáltatás díját nem szolgáltatja vissza a vevőnek. Díj visszafizetést nem vállalunk!

Előző szabálypontunk alapján a megrendelések elküldésével Ön tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés i) és m) pontja alapján az e-book-ok, az MP3 tananyagok letöltése megkezdésének időpontjától, valamint az online tanterembe történő első belépéskor elveszíti a szerződéstől való elállási jogot.

Fizikai termékeink esetén, úgy mint például: könyvek, kiadványok, naptárak, pólók, stb. a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendeletben foglaltak értelmében a vevő a termék átvételétől számított tizennégy munkanapon belül élhet elállási jogával (csak és kizárólag a fizikai termékek esetében). Amennyiben élni kíván elállási jogával, úgy a terméket az átvétel időpontjától számított 14 napon belül küldje vissza címünkre (2851 Környe, Arany János u. 4.) bontatlan csomagolásban. Amennyiben a csomagolást felbontotta, úgy a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés i) pontja alapján elveszíti a szerződéstől való elállási jogot.

Amennyiben a vevő él elállási jogával, úgy az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket a jogszabály értelmében a vevő viseli. A vevőt ezen felül egyéb költség nem terheli.

Amennyiben a visszaérkezett áru sérült, piszkolódott, jól láthatóan használt, úgy a vevőtől jogi úton követelni fogjuk az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (postai kézbesítő, futár) jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, és cseréjét azonnal biztosítjuk. Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti tényállási jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia! Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget nem vállalunk!

· Tájékoztatás a tanfolyamról

A tanfolyam és a videók tartalma ismeretterjesztő jellegű. Szakképesítést nem ad. A vadon gyűjtött gombákat, minden esetben meg kell mutatni gomba-szakellenőrnek! Csak az a gomba alkalmas emberi fogyasztásra, amit a gomba-szakellenőr étkezésre alkalmasnak minősít. Az oktató nem vállal felelősséget a videók lejátszását követő félreértelmezésekből vagy a tanfolyam keretein kívüli téves gombahatározásokért, illetve a gombákkal szembeni egyéni érzékenységből, adódó egészségügyi problémákért.

· Az online oktatóanyagok használata

A vásárló az egyszeri ellenérték megtérítése után az online oktatóanyagokat az onlinegombasz.hu online oktatótermünkben korlátlan ideig használhatja. Ez alól kivételt képeznek az olyan oktatási csomagok és lehetőségek, melyek esetén erre kimondottan felhívjuk a figyelmet. Ezeknél a csomagoknál csak 3 illetve 6 hónap hozzáférést biztosítunk. A letöltés egyik esetben sem engedélyezett. A használathoz csupán internet hozzáférésre van szükség, tehát offline állapotban nem működik az online oktatóterem. A fizetés napjától számított 3 illetve 6 hónap lejárta után a hozzáférést töröljük. A lejárat előtt legkésőbb egy héttel erről e-mailben értesítjük ügyfeleinket.

· Terepgyakorlatok

Fél Attila ev. csak az oktatást biztosítja a tanulók számára, utazási és szállási lehetőséget nem.

Tehát a terepgyakorlatokra, kirándulásokra a tanuló (aki a terepgyakorlatot megvásárolta) vállalja, hogy az utazást saját járművel és/vagy saját maga oldja meg.

Fél Attila ev. legjobb tudása és több éves tapasztalata alapján jár el a terepgyakorlatokon szedett gombák átvizsgálásakor. A helyszín elhagyása után semmilyen felelősséget nem vállal az oktatás keretein kívül szedett és be nem mutatott gombákért, illetve azok esetleges elfogyasztásából adódó egészségügyi problémákért, mérgezésekért. Fél Attila E.V. csak abban az esetben vállalja a felelősséget, ha a tanuló pontos dátummal ellátott fényképpel, videóval bizonyítani tudja, hogy az átvizsgáláskor, és közvetlenül a gombák átadásakor mi volt a gyűjtőkosarában, vagy táskában amibe a gombákat szedte.

Fél Attila ev. terepgyakorlatra vonatkozó ajánlatai mindig szezonálisak. Az kirándulások időpontjait és a Fél Attila e.v. által meghatározott szezont a gombasztanfolyam.hu weboldalon, a bal oldali címsorban a túrák menüpontra való kattintás után érheti el az érdeklődő, látogató. A szezon mindig az adott szezonban meghirdetett 1. túra kezdési időpontjától számítva kezdődik, és az az adott szezonban meghirdetett utolsó túra befejező dátumáig tart. A szezonok elnevezése lehet tavaszi, nyári, tavasz-nyári és/vagy őszi szezon. A túrákat a webáruházon keresztül lehet megvásárolni, elméleti oktatással együtt, vagy anélkül. A webshopban megvásárolt túrákat és azok felhasználásának alakulását a tanulók és a kirándulók felelőssége figyelemmel kísérni, és azok alapján megjelenni a terepgyakorlatokon. A szezonra előre befizetett, de elmulasztott túra esetén a túrák összegét nem áll módunkban visszatéríteni. Az egy szezonon belül vásárolt túrákat, csak az adott, a weboldalon feltüntetett szezonban van lehetőség felhasználni. A kirándulók vállalják, hogy a túrákon 1 példányban készült jelenléti ívet írnak alá, amivel Fél Attila e.v. igazolni tudja, hogy a webáruházban megvásárolt túra, ellenértéke elméleti és gyakorlati oktatás formájában megtörtént. Ezentúl a túrán résztvevők beleegyeznek, hogy Fél Attila e.v. a túrákon kép és hangfelvételeket készít és azokat az általa üzemeltetett közösségi oldalon, weboldalain, vagy hírlevélben, 3. fél számára közzéteszi. A túrán résztvevő személy a túrát megelőzően, vagy a túrát követő 24 órán belül, szóban, vagy írásban jelezheti Fél Attila e.v.-nak amennyiben nem szeretné, hogy a közzétett médiatartalomban szerepeljen. Ennek a kérésnek Fél Attila e.v. maradéktalanul eleget tesz, és a tartalmat nem teszi közzé. A túrákon résztvevő személyek testi épségéért, és a túrákon elszenvedett esetleges sérülésekből kialakult későbbi, tartós vagy bármilyen nemű egészségkárosodásért Fél Attila e.v. semmilyen felelősséget nem vállal és nem vonható felelősségre. 18 éven aluli gyermekek csak szülői felügyelet mellett vehetnek részt a túrákon. A 18 éven aluli gyermekek testi épségéért a gyermeket/gyermekeket kísérő személy a felelős teljes mértékben. A kísérő személy a helyszínen felelősségvállalási nyilatkozatot köteles aláírni, amihez a nyomtatványt Fél Attila e.v. biztosítja. A nyomtatvány 2 példányban készül amiből egy, Fél Attila e.v-nél marad, a másik példány pedig a felelősségvállaló személynek lesz átadva.

· Panaszkezelés

Panasz, vagy egyéb észrevétel esetén kérjük, első körben vegye fel velünk a kapcsolatot az gombasztanfolyam@gmail.com e-mail címen keresztül. A jó vevőkapcsolat kialakítása és megtartása érdekében törekszünk az olyan megoldások megtalálásra, mely mind Fél Attila egyéni vállalkozó, mind az érintett fél - panasztevő - számára a legoptimálisabb.

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal, Tatabányai Járási Hivatal MEFF Fogyasztóvédelmi Osztály, Fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Fogyasztóvédelmi Osztály vezetője: Turza Gábor

Cím: 2800 Tatabánya, Bárdos L. u. 2.

Telefon: +3634 309-303

Fax: +3634 309-302

E-mail: fogyasztovedelem.meff@komarom.gov.hu

Ügyfélfogadási idő:

Hétfőtől-csütörtökig 8.00-15.30

Pénteken: 8.00-13.00


Békéltető Testület - Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

E-mail: kemkik@kemkik.hu

Telefon: 34/513-010

Fax: 34/316-259

A Békéltető Testület célja; a fogyasztó és a gazdálkodó közötti vitás ügy egyezségen alapuló rendezésének megkísérlése. Ha ez nem lehetséges, a fogyasztói jogok gyors, hatékony és egyszerű érvényesítése érdekében az ügyet eldöntik, javaslatot tesznek a megoldásra. A békéltető testület ingyenesen igénybe vehető.

Dr. Bures Gabriella elnök

Fogadóóra: hétfőn és csütörtökön 13.30 és 15.00 között

Elérhetőség: Papeschné Sárosi Szilvia

Békéltető Testületi adminisztrátor

Telefon: 0634/513-010/36-os mellék

E-mail: bekeltetes@kemkik.hu


Amennyiben, ha ezek ellenére sem sikerülne közös megoldást találnunk, úgy panasz benyújtásra az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platformon keresztül van lehetőség a fogyasztói jogvitáik rendezéséhez. Ez az alábbi linken érhető el:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, majd bejelentkezés után a fogyasztó benyújthatja panaszát a honlapon keresztül, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját a vállalkozással.

A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintetteknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint megszületik a megállapodás a vitarendezési fórumról, az online platform oda továbbítja a panaszt.

Ha a feleknek nem sikerül 30 napon belül megegyezniük, vagy ha a platform sem tud a benyújtott adatok alapján olyan alternatív vitarendezési fórumot azonosítani, amelynek hatásköre van eljárni, a panasz további feldolgozására nem kerül sor.

· Vegyes és egyéb rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó.

A változtatás jogát fenntartjuk!